Εξετάσεις:

Αίθουσα: 
Προπτυχιακό
Τμήμα Μαθήματος: 
1) Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 2) Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού
Διδάσκων: 
Πορφυριάδης Παύλος
Ημερομηνίες Μαθήματος: 
Παρασκευή, 22 Σεπτέμβριος, 2017 - 10:00 to 13:00