ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ τμ. 2Γ "Εισαγωγή στον Προγραμματισμό" (C++)

Η εξέταση του μαθήματος Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ (γλώσσα C++) για το τμήμα 2Γ θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020, ώρα 12:00 – 14:00. Η εξέταση θα είναι γραπτή. Στην ιστοσελίδα https://clab.math.auth.gr οι φοιτήτριες και φοιτητές θα συνδεθούν (login) με τον ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ τους λογαριασμό για να έχουν πρόσβαση στα θέματα της εξέτασης (σε αρχεία pdf) και στη συνέχεια να ανεβάσουν τις απαντήσεις τους (αποδεκτά αρχεία: cpp, pdf, jpg, jpeg, docx). Για την εξέταση του μαθήματος ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η ακαδημαϊκή ταυτότητα των φοιτητριών και φοιτητών. Στη διάρκεια της εξέτασης απαιτείται σύνδεση στον σύνδεσμο (Skype for Business): https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/pj/11W95CFE  για έλεγχο ταυτοποίησης και επεξήγηση των θεμάτων.

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020, ώρα 15:00, θα γίνει δοκιμή της παραπάνω διαδικασίας στον ίδιο σύνδεσμο Skype for Business. Καλούνται όλες οι φοιτήτριες και όλοι οι φοιτητές οι οποίοι έχουν δηλώσει πρόθεση εξέτασης στο μάθημα, να συνδεθούν στον σύνδεσμο, τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, ώστε να κατανοήσουν την διαδικασία εξέτασης και να λύσουν τυχόν απορίες τους. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι λεπτομέρειες του τρόπου εξέτασης θα θεωρούνται γνωστές.

 

Ο διδάσκων