Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 για τα μαθήματα ΚΘΕ, ΜΘΕ, Συμβ. Γλώσ. Προγρ. (Τμ. 2β)

Οι φοιτητές που δικαιούνται να εξεταστούν το Σεπτέμβριο 2020 σε κάποιο από τα μαθήματα:

- Κλασσική Θεωρία Ελέγχου (ΚΘΕ)

- Μοντέρνα Θεωρία Ελέγχου (ΚΘΕ)

- Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού (Τμ 2β ΜΟΝΟ)

παρακαλούνται να συμπληρώσουν την/τις αντίστοιχη/ες web-form στην ενότητα "ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ" του παρόντος ιστοχώρου (https://clab.math.auth.gr/?q=el/applications ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να είναι ορατή η ενότητα και οι εν λόγω web-forms θα πρέπει προηγουμένως να έχετε κάνει login με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας στον ιστοχώρο (βλ. https://clab.math.auth.gr/saml_login).