Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ»

Καλούνται οι φοιτήτριες και φοιτητές εξαμήνου μεγαλύτερου του Β’, που έχουν κoπεί από απουσίες στο εργαστήριο,  και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα στο χειμερινό εξάμηνο του 2020-2021, να το δηλώσουν το αργότερο ως την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στον ιστοχώρο https://clab.math.auth.gr συμπληρώνοντας τη σχετική web-form (η web-form είναι ορατή στην ενότητα "ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ" αφού κάνετε login με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας).