Λεπτομέρειες για την Εξέταση περ. Ιουνίου 2021 στην «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ» (επαναληπτικό) C++

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και φοιτητές που θα εξεταστούν στο μάθημα "Εισαγωγή στον Προγραμματισμό" C++ την Παρασκευή 18-06-2021 να συνδέονται από τις 08:30 ως τις 09:15 στο σύνδεσμο https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/pj/AYQJZ98L για έλεγχο ταυτοποίησης. Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους την ακαδημαϊκή ταυτότητα τους και να μπορούν να στείλουν ευκρινές video με κάμερα τους.

Η εξέταση θα αρχίσει στις 09:15 με σύνδεση στο σύνδεσμο http://clab.math.auth.gr/el/progCppexamsS2021 για ανάγνωση των θεμάτων και παράδοση των λύσεων.

ο διδάσκων

Παναγιώτης Τζουνάκης