ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 "Εισαγωγή στον Προγραμματισμό" C++

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο σύνδεσμος Skype for Business έχει αλλάξει.

Για έλεγχο ταυτοποίησης και επεξήγηση των θεμάτων συνδεθείτε στο σύνδεσμο
https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/pj/3OSN70DX

Εδώ δημοσιεύονται τα τρια (3) θέματα της εξέτασης ως συνημμένα αρχεία .pdf

Υποβάλετε τα αντίστοιχα αρχεία λύσεων στις αντίστοιχες web-forms αυστηρά εντός του χρονικού διαστήματος που έχει ορίσει ο διδάσκων στο skype 4 business teleconference :

https://clab.math.auth.gr/?q=el/progCppsolutions1

https://clab.math.auth.gr/?q=el/progCppsolutions2

https://clab.math.auth.gr/?q=el/progCppsolutions3