Σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (άνοιξη 2021)

Ανακοινώνεται ότι οι εξ αποστάσεως παραδόσεις για το μάθημα “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ” θα αρχίσουν την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 στις μέρες και ώρες που έχουν ανακοινωθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα για τα τμήματα Α και Β (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOvpcfmY8B_Eb77JGx2ymFNx9p1r58wkiJJmAW4gwoY/edit?usp=sharing ) ως εξής:

Τις πρώτες τρεις (3) εβδομάδες (από 16/02/2021 ως και 05/03/2021) θα διδαχθεί το εισαγωγικό τμήμα (θεωρία) με διδάσκοντα το μέλος ΕΔΙΠ  κ. Παναγιώτη Τζουνάκη μέσω της εφαρμογής Skype For Business. Οι φοιτητές πρέπει να συνδέονται στο σύνδεσμο https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/pj/AYQJZ98L

Από τις 09/03/2021 οι εξ αποστάσεως παραδόσεις συνεχίζουν  ως εξής:

Τμήμα Α με διδάσκοντα το μέλος ΕΔΙΠ κ. Παναγιώτη Τζουνάκη  (SKYPE FOR BUSSINESS  https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/pj/AYQJZ98L , το ίδιο με της θεωρίας)

Τμήμα Β με διδάσκοντα το μέλος ΕΔΙΠ κα. Κατερίνα Χατζηφωτεινού   (ZOOM  https://authgr.zoom.us/j/92720921728)

Οι φοιτητές κατατάσσονται σε Τμήματα αλφαβητικά σύμφωνα με το επώνυμο τους όπως και στα υπόλοιπα μαθήματα βλ. και το ωρολόγιο πρόγραμμα:

Τμήμα  Α: Α – Μο και

Τμήμα  Β: Μπ – Ω

Καλή ακαδημαϊκή Χρονιά!
Οι διδάσκοντες