Χρηστικά

Σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (άνοιξη 2021)

Ανακοινώνεται ότι οι εξ αποστάσεως παραδόσεις για το μάθημα “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ” θα αρχίσουν την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 στις μέρες και ώρες που έχουν ανακοινωθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα για τα τμήματα Α και Β (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOvpcfmY8B_Eb77JGx2ymFNx9p1r58wkiJJmAW4gwoY/edit?usp=sharing ) ως εξής:

Υλικό για το μάθημα Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (Θεωρία) ΑΝΟΙΞΗ 2021

Βρίσκεστε στον προσωρινό τόπο ανάρτησης εκπαιδευτικού κ.α. ηλεκτρονικού υλικού για το Εισαγωγικό Μέρος (θεωρία) του εργαστηριακού μαθήματος "Εισαγωγή στον Προγραμματισμό" την άνοιξη του 2021.

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (στο εργαστήριο Η/Υ) : Τρίτη 13:00 - 15:00 και Τετάρτη 11:00 - 13:00

Σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (φθινόπωρο 2020)

Ανακοινώνεται ότι οι εξ αποστάσεως παραδόσεις για το μάθημα "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ" θα αρχίσουν την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 στις μέρες και ώρες που έχουν ανακοινωθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα για τα τμήματα α, β, γ, και δ (https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSX7aPkZVa5FdyB6B0hIsMkncjvbq4GO0q6vsOg2ucR5C6hnvasF9X2gdYghtFX3EwCvQoB7Nb-Ki4W/pubhtml#) ως εξής:

Υλικό για το μάθημα Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (Θεωρία) ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2020

Βρίσκεστε στον προσωρινό τόπο ανάρτησης εκπαιδευτικού κ.α. ηλεκτρονικού υλικού για το Εισαγωγικό Μέρος (θεωρία) του εργαστηριακού μαθήματος "Εισαγωγή στον Προγραμματισμό" το φθινόπωρο του 2020.

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (στο εργαστήριο Η/Υ) : Τρίτη 13:00 - 15:00 και Τετάρτη 11:00 - 13:00

Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ»

Καλούνται οι φοιτήτριες και φοιτητές εξαμήνου μεγαλύτερου του Β’, που έχουν κoπεί από απουσίες στο εργαστήριο,  και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα στο χειμερινό εξάμηνο του 2020-2021, να το δηλώσουν το αργότερο ως την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στον ιστοχώρο https://clab.math.auth.gr συμπληρώνοντας τη σχετική web-form (η web-form είναι ορατή στην ενότητα "ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ" αφού κάνετε login με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας).

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 για τα μαθήματα ΚΘΕ, ΜΘΕ, Συμβ. Γλώσ. Προγρ. (Τμ. 2β)

Οι φοιτητές που δικαιούνται να εξεταστούν το Σεπτέμβριο 2020 σε κάποιο από τα μαθήματα:

- Κλασσική Θεωρία Ελέγχου (ΚΘΕ)

- Μοντέρνα Θεωρία Ελέγχου (ΚΘΕ)

- Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού (Τμ 2β ΜΟΝΟ)

παρακαλούνται να συμπληρώσουν την/τις αντίστοιχη/ες web-form στην ενότητα "ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ" του παρόντος ιστοχώρου (https://clab.math.auth.gr/?q=el/applications ).

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ τμ. 2Γ "Εισαγωγή στον Προγραμματισμό" (C++)

Η εξέταση του μαθήματος Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ (γλώσσα C++) για το τμήμα 2Γ θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020, ώρα 12:00 – 14:00. Η εξέταση θα είναι γραπτή.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ τμ. 2Β "Εισαγωγή στον Προγραμματισμό" (C++)

Η εξέταση του μαθήματος Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ (γλώσσα C++) για το τμήμα 2Β θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020, ώρα 14:00 – 16:00. Η εξέταση θα είναι γραπτή. Στην ιστοσελίδα https://clab.math.auth.gr οι φοιτήτριες και φοιτητές θα συνδεθούν (login) με τον ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ τους λογαριασμό για να έχουν πρόσβαση στα θέματα της εξέτασης (σε αρχεία pdf) και στη συνέχεια να ανεβάσουν τις απαντήσεις τους (αποδεκτά αρχεία: cpp, pdf, jpg, jpeg, docx).

Εξέταση περιόδου Ιουνίου 2020 για το μάθημα ‘Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ’ (επαναληπτικό)

Η εξέταση περιόδου Ιουνίου 2020, για το μάθημα Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ (επαναληπτικό), θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο διάστημα  10:00-16:00 και για τα τρία τμήματα, με μέγιστο χρόνο εξέτασης τις δύο ώρες για κάθε τμήμα. Όλες οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως σύμφωνα με την από 11-5-2020 απόφαση Συγκλήτου ΑΠΘ με αρ. πρωτ. 23695 (ΑΔΑ: Ω2ΩΑ46Ψ8ΧΒ-ΕΕΩ).

Ηλεκτρονικό υλικό για το τμήμα 2Γ του μαθήματος "Εισαγωγή στον προγραμματισμό" (εαρινό εξάμηνο 2019-20)

Μπορείτε να βρείτε το ηλεκτρονικό υλικό για το τμήμα 2Γ του μαθήματος "Εισαγωγή στον προγραμματισμό" (εαρινό εξάμηνο 2019-20) στην σελίδα https://clab.math.auth.gr/?q=el/programming2CSpring2020