Αναβάθμιση υπολογιστικού εξοπλισμού εργαστηρίου Η/Υ Τμ. Μαθηματικών Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του προς το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB Institute) για την ευγενική δωρεά υπολογιστικού εξοπλισμού προς το εργαστήριο Η/Υ του Τμ. Μαθηματικών Α.Π.Θ. στο πλαίσιο σχετικής δράσης του για την αξιοποίηση αποσυρώμενου εξοπλισμού. Με την δωρεά αυτή στηρίζεται ουσιαστικά η προσπάθεια διατήρησης υψηλού επιπέδου όσον αφορά στην εκπαίδευση και στην έρευνα των φοιτητών και των διδασκόντων του πανεπιστημίου, για την οποία οι επαρκείς υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών είναι προαπαιτούμενο. Στο πλαίσιο αυτό έχουν εγκατασταθεί :

  • δεκαέξι (16) ισχυροί προσωπικοί Η/Υ HP Compaq 8200 Elite SFF μαζί με οθόνη 17”, πληκτρολόγιο και ποντίκι της HP, στις θέσεις εργασίας της αίθουσας προπτυχιακών φοιτητών του εργαστηρίου,
  • τρεις (3) ισχυροί H/Y τύπου Notebook HP Compaq EliteBook 8560p, στα προβολικά των αιθουσών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του εργαστηρίου και στην αίθουσα συνεδριάσεων Μ2 του Τμ. Μαθηματικών για την υποστήριξη των εκπαιδευτών/ομιλητών στις αντίστοιχες αίθουσες, ενώ ένα τέταρτο ίδιο Notebook χρησιμοποιείται από το προσωπικό του εργαστηρίου για δοκιμές λογισμικού και ως εφεδρικός/φορητός εξοπλισμός.

Με το δωρηθέντα από το EIB Institute εξοπλισμό λύνεται σε σημαντικό βαθμό το πρόβλημα πεπαλαιωμένου εξοπλισμού του εργαστηρίου Η/Υ και μπορούν να υποστηρίζονται αποδοτικά  απαιτητικές εφαρμογές (όπως Matlab, Mathematica, SPSS, κλπ.) οι οποίες είναι απαραίτητες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία στα Μαθηματικά, την Στατιστική και στα Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα που διεξάγεται μέσα στο εργαστήριο Η/Υ.