Κανονισμός Λειτουργίας για το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.

Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ. με αριθμό 486 της 18-06-2018 εγκρίθηκε ομόφωνα ο Κανονισμός Λειτουργίας του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Τμήματος.