Το εργαστήριο Η/Υ

To Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. λειτουργεί από το 1995, υποστηρίζοντας τα Προγράμματα τόσο των προπτυχιακών όσο και των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τις απαραίτητες υπολογιστικές υποδομές και περιβάλλον ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών. Το εργαστήριο αποτελεί το επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Τμήματος που αφορούν στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, συνεχίζοντας την μακρόχρονη παράδοση του Τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ. από την εποχή των πρώτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών τύπου IBM και UNIVAC στο πανεπιστήμιο μας.

Οι εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου, που περιλαμβάνουν δύο αίθουσες υπολογιστών και τα γραφεία της ομάδας διαχείρισης του εργαστηρίου, βρίσκονται στον 1ο όροφο του κτιρίου Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Το Εργαστήριο διαθέτει ένα σύγχρονο δίκτυο Η/Υ τεχνολογίας gigabit ethernet, το οποίο εντάσσεται ως υποδίκτυο στο ενιαίο δίκτυο AUThnet του Α.Π.Θ., παρέχει δε στους χρήστες του (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών) εξοικείωση με τη χρήση σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων και πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Π.Θ. (e-mail, e-university, κ.α.) και στο διαδίκτυο (web, κλπ.). Επιπλέον, το Εργαστήριο υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές λειτουργίες μαθημάτων πληροφορικής (Γλώσσες Προγραμματισμού, Βάσεις Δεδομένων) αλλά και άλλων σχετικών δράσεων (Εργαστήριο Στατιστικής, Mathematica© και Εφαρμογές, Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Ι και ΙΙ, κλπ).

Αίθουσα μεταπτυχιακών φοιτητών

Η αίθουσα προπτυχιακών του εργαστηρίου διαθέτει τριάντα επτά (37) θέσεις εργασίας για τους φοιτητές και τον εκπαιδευτή, οι οποίες είναι εξοπλισμένες με ισάριθμους σύγχρονους προσωπικούς υπολογιστές με ισχυρό επεξεργαστή (Intel i5 - i7), επαρκή κεντρική μνήμη (8 - 24 GB RAM), και γρήγορο τοπικό χώρου αποθήκευσης (250 GB SATA3 SSD) σε περιβάλλον MS Windows 10. Αντίστοιχα η αίθουσα μεταπτυχιακών διαθέτει είκοσι εννέα (29) παρόμοιες θέσεις εργασίας. Ως servers των ανωτέρω υπολογιστών καθώς επίσης ως World Wide Web Server του Τμήματος Μαθηματικών αξιοποιούνται εικονικές μηχανές (virtual machines) από το κεντρικό Datacenter του Α.Π.Θ.

Στους βασικούς στόχους του Εργαστηρίου περιλαμβάνεται η ανάπτυξη σωστής αντίληψης σχετικά με τον τρόπο διάθεσης και χρήσης του λογισμικού. Συνεπώς, για τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται στο Εργαστήριο, αξιοποιούνται:

  • η διανομή και πρόσβαση σε λογισμικό που παρέχει το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) κεντρικά σε όλες τις Μονάδες του Α.Π.Θ. (π.χ. Microsoft OVS-ES, SPSS Statistics, κ.α.),
  • το σύνολο προγραμμάτων τα οποία έχει προμηθευτεί το Τμήμα Μαθηματικών,
  • όσες σχετικές εφαρμογές έχουν δηλωθεί από τους δημιουργούς τους ως Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα.

Ο παραπάνω εξοπλισμός και το λογισμικό διαρκώς συντηρούνται και αναβαθμίζονται, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις πάγιες τεχνολογικές απαιτήσεις των εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ.

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, το Εργαστήριο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες 09:00 έως 17:00. Διευθυντής του εργαστηρίου για το χρονικό διάστημα 06-12-2017 έως 31-08-2020 είναι ο καθηγητής κ. Νικόλαος Καραμπετάκης (Τ: +302310997975, Ε: karampet AT math.auth.gr). Από τον Ιούλιο του 2014 υπεύθυνος διαχειριστής είναι ο κ. Παναγιώτης Τζουνάκης (Τ: +302310998438, Ε: pj ΑΤ auth.gr) ο οποίος επιβλέπει ομάδα εκπαιδευόμενων συνεργατών προπτυχιακών φοιτητών.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 : Το Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του προς το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB Institute) για την ευγενική δωρεά υπολογιστικού εξοπλισμού προς το εργαστήριο Η/Υ του Τμ. Μαθηματικών Α.Π.Θ. στο πλαίσιο σχετικής δράσης του για την αξιοποίηση αποσυρώμενου εξοπλισμού. Περισσότερα....