Επικοινωνία

Η ταχυδρομική διεύθυνση του Εργαστηρίου Η/Υ είναι: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστημιούπολη
54124 
Θεσσαλονίκη


 
Οι τηλεφωνικοί αριθμοί του Εργαστηρίου Η/Υ είναι: +30 2310 998438 [90364]
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Εργαστηρίου είναι: math-lab-info AT math.auth.gr
Για θέματα σπουδών, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμ. Μαθηματικών.
Για θέματα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΠΘ (ιδρυματικός λογαριασμός, email, κ.α.), επικοινωνήστε με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.