Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Αίθουσα: 
Προπτυχιακό
Τμήμα Μαθήματος: 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Διδάσκων: 
Καραμπετάκης Ν., Πορφυριάδης Π., Χατζηφωτεινού Κ.
Ημερομηνίες Μαθήματος: 
Δευτέρα, 21 Σεπτέμβριος, 2020 - 11:30 to 14:30