Εκπαιδευτικό λογισμικό

Στην εκπαιδευτική διαδικασία του Τμ. Μαθηματικών αξιοποιούνται διάφορα πακέτα λογισμικού, είτε εμπορικά προϊόντα που έχει προμηθευτεί το Πανεπιστήμιο κεντρικά  ή το Τμήμα μας από μόνο του, είτε Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα - ΕΛΛΑΚ   (Open Source) που διατίθεται δωρεάν από τους αντίστοιχους δημιουργούς του. Το λογισμικό αυτό είναι νομίμως εγκατεστημένο σε όλους τους υπολογιστές του εργαστηρίου. Χρήστες που βρίσκουν κάποια δυσλειτουργία λογισμικού σε υπολογιστή του εργαστηρίου, παρακαλούνται να επικοινωνούν με το προσωπικό διαχείρισης, αναφέροντας τον τίτλο/έκδοση του λογισμικού και το όνομα του υπολογιστή όπου προέκυψε το πρόβλημα.

Ακολουθούν σύνδεσμοι διάθεσης εκπαιδευτικού και άλλου χρήσιμου λογισμικού, το οποίο είναι ήδη εγκατεστημένο στους υπολογιστές του εργαστηρίου μας και μπορούν οι φοιτητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι να κατεβάσουν για δική τους χρήση, σύμφωνα με τις αντίστοιχες άδειες χρήσης που ισχύουν για κάθε πακέτο λογισμικού. Το ίδιο και άλλο χρήσιμο λογισμικό είναι επίσης διαθέσιμο από σχετικό ιστοχώρο του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του Α.Π.Θ.

 

Γλώσσες προγραμματισμού

C++

FORTRAN

R

python (ειδικότερα διανομή ANACONDA για επιστημονικούς υπολογισμούς)

Πακέτα εφαρμογών

R Studio (ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) για την γλώσσα προγραμματισμού R )

Mathematica  (διανέμεται μέσω ΚΗΔ)

Matlab  (διανέμεται μέσω ΚΗΔ) , GNU Octave και Scilab (χρησιμοποιείται ευρέως από εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη διδασκαλία μαθηματικών, μηχανικής και αυτόματου ελέγχου).

ΙΒΜ SPSS Statistics (διανέμεται μέσω ΚΗΔ) και GNU PSPP

GeoGebra (λογισμικό δυναμικών μαθηματικών που συνδυάζει γεωμετρία, άλγεβρα, υπολογιστικά φύλλα, γραφικά, στατιστική και απειροστικό λογισμό)

The Geometers' SKETCHPAD V4 (εξελληνισμένο λογισμικό διερευνητικής μάθησης για μαθηματικά, διανέμεται μέσω του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με ειδική άδεια χρήσης για τους φορείς της εκπαίδευσης)

Cabri Geometry II plus (εξελληνισμένο λογισμικό για τη διδασκαλία και κατασκευή γεωμετρικών εννοιών μέσα από πειραματισμό, διανέμεται μέσω του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με ειδική άδεια χρήσης για τους φορείς της εκπαίδευσης)

Protégé (επεξεργαστής ΕΛ/ΛΑΚ για την ανάπτυξη και διαχείριση οντολογιών)

Microfit  (οικονομετρικό πρόγραμμα)

DB Browser for SQLite” (Database Browser)

Git,  a distributed version-control system

Χρήσιμα Προγράμματα

Mozilla Firefox για περιήγηση στο Ιντερνετ

GNU Image Manipulation Program (GIMP) για επεξεργασία εικόνας

Adobe Reader XI για πρόσβαση σε αρχεία μορφότυπου pdf

VLC media player για αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων

Libre Office για επεξεργασία κειμένων, λογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων, κ.α.

MS Office για επεξεργασία κειμένων, λογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων, κ.α.

TeX, LaTeX και TeXstudio για επεξεργασία, στοιχειοθεσία, προεπισκόπηση και εκτύπωση εγγράφων

MagicDisk (Freeware) για mount CD/DVD image σε εικονικό οδηγό (drive) (παρωχημένο σε Η/Υ με ΛΣ MS Windows10)

pGina λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ για ταυτοποίηση σε ΛΣ MS Windows

7-Zip δωρεάν λογισμικό για αρχειοθέτηση και εφεδρικά αντίγραφα σε MS Windows