ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 "Εισαγωγή στον Προγραμματισμό" C++

Για έλεγχο ταυτοποίησης και επεξήγηση των θεμάτων συνδεθείτε στο σύνδεσμο https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/pj/AYQJZ98L

Εδώ δημοσιεύονται τα τέσσερα (4) θέματα της εξέτασης ως συνημμένα αρχεία .pdf

ΒΑΡΥΤΗΤΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:
Θ1 : 09:15 - 09:30  ερώτηση πολλαπλής επιλογής 15% + ερώτηση σωστό/λάθος 10% = 25% συνολικά

Θ2 : 09:35 - 09:55  25%

Θ3 : 10:00 - 10:20  25%

Θ4 : 10:25 - 10:45  25%

Υποβάλετε τα αντίστοιχα αρχεία λύσεων στις αντίστοιχες web-forms αυστηρά εντός του χρονικού διαστήματος που έχει ορίσει ο διδάσκων στο skype 4 business teleconference :

https://clab.math.auth.gr/?q=el/progCppsolutions21s_1

https://clab.math.auth.gr/?q=el/progCppsolutions21s_2

https://clab.math.auth.gr/?q=el/progCppsolutions21s_3

https://clab.math.auth.gr/?q=el/progCppsolutions21s_4